കളിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് താരങ്ങൾ, പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നാടകീയത | English Premier League NewsEnglish Premier League
കളി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിൽ താരങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പ്

source Equipaciones de fútbol baratas. Camisetas de fútbol baratas, pantalones, medias, espinilleras, balones. Compra equipaciones y camisetas de fútbol online. futbol camisetas baratas

18 thoughts on “കളിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് താരങ്ങൾ, പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നാടകീയത | English Premier League News

  1. LFC ക്ക് പകരം MC,MAN UD,CHELSEA ഇതുപോലുള്ള TEAM കൾ ആണ് point table മുമ്പിൽ എന്നുണ്ടങ്കിൽ പലർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടയിരിക്കുകയില്ല, ഇതിലും വലിയ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന league ഇല്ലേ?
    for example:Laleaga,seriaA,Bundus league

  2. Iniyum football thudangaan thaamasikkunath valarae vishamamulla kaaryaamaanu,pakshae saahacharyangal anukkoolamakumbool maathram thudangunnathaanu nallath, manushyanulla kaalathoolam football undaaakum pakshae athinu manushyan jeevanoodae undaakanam, ee oruu mahavipathinae nammal tholpiikuka thannae cheyyum karanam nammal manushyaraanu

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *